Zalety rozwiązania


Nowy, nierozpowszechniony a przez to łatwo przyswajalny kanał komunikacji

Natłok przekazów reklamowych wzmaga czujność i postawę dystansu do pojawiających się komunikatów. Forma komunikatu marketingowego, przekazywanego dzięki Wi-Fi w dużym stopniu eliminuje sztuczne bariery w odbiorze widocznych treści.

Precyzyjnie definiowalna grupa docelowa

Marketing Wi-Fi nie próbuje „celować” w Klienta. Marketing Wi-Fi wie dokładnie, kto jest Klientem danego miejsca i jakie są przez to jego oczekiwania. Jeśli dla przykładu wybieramy klientów stacji ASO, mamy przez sam fakt ich przebywania w konkretnej stacji obsługi, kilka mocnych informacji na temat ich statusu finansowego, czy motoryzacyjnych potrzeb.

Nienachalny komunikat reklamowy

Wi-Fi Marketing z założenia jest kanałem nienachalnym. Korzystający z bezprzewodowego Internetu każdorazowo otrzymują „porcję” treści promocyjnej,jest ona jednak odbierana wyłącznie, jako nienarzucający się dodatek do usługi a nie jako typowy zabieg marketingowy.

Efekt „wzmocnienia” przekazu

Wielokrotne łączenie się z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi powoduje, że komunikat, który stanowi dla odbiorcy Internetu zaledwie tło, staje się coraz bardziej widoczny. Wielokrotnie pojawiający się przekaz mimowolnie utrwala się w pamięci odbiorców oraz wywołuje podświadome przyswojenie przekazu wraz z ewentualnym wygenerowaniem potrzeb.

Łatwość określenia lokalizacji touch pointowej

Dzięki wiedzy na temat miejsca styku z grupą docelową w lokalizacjach Wi-Fi Marketingowych mamy możliwość dotarcia do jak najszerszego grona danej grupy docelowej, stosunkowo niskim kosztem, przy zachowaniu atrakcyjności formy komunikacji.