Strona startowa

Założeniem Wi-Fi Marketingu są kampanie „nienachalne”, dzięki czemu uzyskuje się znacznie lepszy odbiór przekazu. W porównaniu z innymi mediami Wi-Fi Marketing charakteryzuje się większą przyswajalnością publikowanych reklam, jak również znacznie większym polem dotarcia przekazu marketingowego mediów powiązanych.

Strona startowa, to pierwszy ekran,pojawiający się na monitorze użytkownika HOT SPOTA. Służy do logowania się użytkownika do Internetu, spełniając jednocześnie szereg dodatkowych funkcji marketingowych. Strona startowa jest widoczna nie tylko dla osób zalogowanych do Internetu, ale również dla wszystkich osób będących w zasięgu sieci Wi-Fi,co znacznie rozszerza krąg odbiorców. Reklamodawca może wykorzystać stronę startową HOT SPOTA, jako miejsce reklamy i promocji dla swojego produktu/usługi, informować na niej o bieżącej ofercie, aktualnym menu, cenach, dostępnościach, atrakcjach turystycznych/rozrywkowych itd.

  • Dedykowane, personalizowane i edytowalne strony startowe,

  • Publikacja i edycja treści i zdjęć online

  • Wielojęzykowość

  • Inne funkcje zgodne z profilem i zapotrzebowaniem Klienta