Użytkownicy Internetu mobilnego w PolsceŹródła: Orange Exposure2011, Szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego, 2012-2016 Audytel,
A phone or a computer? Growth prospects for mobile internet in Poland, PMR publications, luty 2011, Spidersweb.pl ranking.pl RP.pl