Statystyki

Statystyki to źródło wiedzy na temat Użytkowników Hot Spota, wielkości transferu i obrotu kuponami. Statystyki dają informacje pozwalające na lepsze wykorzystanie systemu, analizę Użytkowników oraz czerpanie korzyści z Wi-Fi Marketingu. Właściwe z nich korzystanie pozwoli na uniknięcie wielu błędów oraz na efektywniejsze zagospodarowanie udostępnianej sieci.

Dzięki raportom globalnym użytkownik systemu otrzymuje pakiet informacji na temat wykorzystania swojego promocyjnego Hot Spota lub sieci punktów dostępowych,wykorzystanych w kampanii reklamowej, a także informacje dotyczące korzystających z sieci klientów. Dostępne dane można analizować w określonych przedziałach czasowych co stanowi dużą wartość analityczną.