Centralny monitoring działań

Centralny monitoring działań – zarządzanie/administracja kampanią w trybie on-line. Dokładne informacje o statusie kampanii (centralne, on-line,informacje o działaniu wszystkich HOT SPOTÓW biorących udział w kampanii) w trakcie trwania akcji promocyjnej.

Pełna kontrola działania kampanii i zmniejszenie kosztów serwisu dzięki aktualnej informacji o statusie oraz monitoringowi działania każdego z urządzeń, np.:

  • Liczba użytkowników/liczba sesji w ramach dnia/godziny

  • Status kontaktów urządzenia z systemem

  • Aktualna liczba aktywnych sesji na urządzeniu

  • Okresowy status liczników transferu na urządzeniu (wykorzystanie transferu)

  • Wykres dostępności urządzenia w ramach miesiąca.