Elastyczność rozwiązania

System WiFi-Spot.pl umożliwia:
  • pozyskiwanie na bieżąco  informacji o statusie kampanii (centralne, on-line, informacje o działaniu wszystkich HOT SPOTÓW biorących udział w kampanii) w trakcie trwania akcji promocyjnej,

  • łatwe rozszerzanie zasięgu,

  • profilowanie kampanii w danym momencie i na przyszłość,

  • w przypadku kampanii on-line,prowadzonej równolegle z mediami niemierzalnymi (np. OOH), poszerzenie aproksymacji dotarcia mediów niemierzalnych poprzez zestawienie wyników dotarcia mediów OOH z szerokimi statystykami dotarcia przekazu Wi-Fi marketingowego, dostępnymi z poziomu systemu WiFi-Spot.pl.

  • podpięcie do strony startowej funkcjonalności narzędzia Google Analytics,

  • wprowadzanie nietypowych funkcjonalności dostosowanych do wymagań kampanii

  • przeprowadzanie kampanii desktopowej i mobilnej –dwóch różnych form komunikacji w jednej kampanii (komunikat inaczej dedykowany dla urządzeń typu smartfon i laptop)