System WiFi-Spot.pl

Skuteczność kampanii Wi-Fi Marketingu w dużej mierze uzależniona jest od zastosowanych narzędzi oraz metodyki. Ważna jest pełna mierzalność osiąganych wyników  szybkiego dostosowania kampanii do oczekiwań odbiorców, centralne zarządzanie kampanią oraz stałe monitorowanie jej wyników.

System WiFi-Spot.pl to jednolite, dedykowane narzędzie pozwalające na stworzenie profesjonalnego punktu,lub sieci punktów dostępu do Internetu,rozszerzonych o zestaw mechanizmów wspierających Wi-Fi Marketing.

System daje szeroki wachlarz funkcjonalności niezbędnych do realizacji i monitorowania skutecznej kampanii wykorzystującej Wi-Fi Marketing jako kanał komunikacji.