Kampanie Outdoor'owe

Wi-Fi Marketing może być doskonałym uzupełnieniem standardowych kampanii OOH prowadzonych np. na billboardach/konstrukcjach pneumatycznych w przestrzeni miejskiej. Może stanowić wartość dodaną do nośnika, może być również wiodącym kanałem komunikacji.

Znacząco zwiększa postrzeganie nośników OOH.

Korzyści z rozwiązania:

  • Wysoka mierzalność kampanii

  • Mierzalność mediów towarzyszących

  • Wartość dodana dla konsumentów

  • Zwiększenie dotarcia mediów tradycyjnych

  • Zachęcenie konsumentów do interakcji

  • Synergiczność dwóch różnych kanałów komunikacji: on-line i off-line

  • Nienachalna komunikacja = lepszy odbiór treści promocyjnej wśród konsumentów

  • Zwiększenie wizerunku reklamodawcy jako nowoczesnego, dbającego o potrzeby swoich klientów, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom rynku