Internet mobilny w Polsce


Wzrost wykorzystania sieci bezprzewodowej przez użytkowników, w szczególności gwałtowny rozwój rynku urządzeń mobilnych, pozycjonuje Wi-Fi Marketing jako jeden z ważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się kanałów komunikacji marketingowej w krajach wysokorozwiniętych.