Dla kogo?

Wi-Fi Marketing jest narzędziem skierowanym do wszystkich, którzy poszukują nowych, jeszcze nie wyeksplorowanych metod dotarcia do Klienta. Zaciekawienie Klientów przekazem reklamowym, wraz z rozwojem marketingu staje się coraz trudniejsze i wymaga większej subtelności i większego zrozumienia złożonych mechanizmów komunikacji.

O zaletach tego kanału komunikacji świadczy gwałtowny wzrost jego wykorzystania w krajach wysokorozwiniętych, takich jak USA, Japonii, czy Wielkiej Brytanii. W Polsce jest wciąż zjawiskiem wciąż stosunkowo nowym a przez to mało popularnym. Konsumenci nie zdążyli się jeszcze zmęczyć taką formą komunikacji a marketerzy znudzić jego powszechnością, czy powtarzalnością.

Oferta Wi-Fi Marketingu skierowana jest do:

  • Klientów bezpośrednich/działów marketingu

  • Domów mediowych

  • Agencji reklamowych/eventowych/interaktywnych