Komunikacja miejska

Coraz więcej Polaków posiada nowoczesne urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, takie jak smartfony/tablety. Nie wszyscy jednak aktywnie korzystają z dostępu do sieci, często w obawie przed kosztami narzuconymi przez operatorów GSM.

Odpowiednie umożliwienie korzystania z darmowego Internetu w środkach komunikacji miejskiej jest idealnym przykładem zastosowania Wi-Fi Marketingu jako wymiany wartości między konsumentem a reklamodawcą.

Korzyści z rozwiązania

  • Dobra widoczność reklam

  • Utrwalanie reklam poprzez ich cykliczność

  • Zmniejszenie aktów wandalizmu w środkach komunikacji miejskiej

  • Lepszy odbiór reklam przez traktowanie ich jako wartość dodaną, służącą uprzyjemnieniu podróży